Niederländisch (Fach) / Niederländisch Lektion 2 (Lektion)

In dieser Lektion befinden sich 137 Karteikarten

Vokabeln Lektion 2

Diese Lektion wurde von MrToobsen erstellt.

Lektion lernen

 • wie (wie ein anderer) als
 • selbst zelf
 • Situation de situatie
 • Freundin de vriendin
 • alt oud
 • damit ermee
 • Mann de man
 • Bekannter de kennis
 • kennen einander nicht kennen elkaar niet
 • ihn/ihm hem
 • Foto de foto
 • Text de tekst
 • jung jong
 • Mensch ; Person de mens
 • einfach gewoon
 • natürlich, selbstverständlich natuurlijk
 • älter ouder
 • Oma de oma
 • finden vinden Ik vind je/u vindt hij ze/zij het vindt wij/jullie/zij vinden
 • korrekt correct
 • Generation de generatie
 • lieber liever
 • manchmal soms
 • nur alleen
 • alle alle
 • uns ons
 • normal, üblich normaal
 • unter, unten onden
 • Arzt de arts
 • wir we/wij
 • Agument het argument
 • besser beter
 • freundlich vriendelijk
 • doch toch
 • unfreundlich onvriendelijk
 • müssen Ik moet je/u moet hij ze/zij het moet wij/jullie/zij moeten
 • nett leuk
 • Zahl het getal
 • Null nul
 • hören horen Ik hoor je/u hoort hij ze/zij het hoort wij/jullie/zij horen
 • von (ab) vanaf
 • Gleis het spoor
 • abfahren vertrekken Ik vertrek je/u vertrekt hij ze/zij het vertrekt wij/jullie/zij vertrekken
 • Zug de trein
 • plus plus
 • mal maal
 • geteilt gedeeld door
 • usw. enz.
 • minus min
 • teilen delen Ik deel je/u deelt hij ze/zij het deelt wij/jullie/zij delen