Niederländisch (Fach) / Niederländisch Lektion 2 (Lektion)

In dieser Lektion befinden sich 137 Karteikarten

Vokabeln Lektion 2

Diese Lektion wurde von MrToobsen erstellt.

Lektion lernen

 • Wie geht es? Hoe gaat het?
 • Antwort het antwoord
 • dir/dich jou
 • gut goed
 • folgende volgende
 • positiv positief
 • negativ negatief
 • Reihenfolge de volgorde
 • Es geht (schon) Het gaat wel.
 • hervorragend uitstekend
 • nicht so gut niet so goed
 • total gut hartstikke goed
 • schlecht slecht
 • Oh, gut O, best
 • Person de persoon
 • laufen   lopen Ik loop je loopt zij lopen  
 • sie/ihnen hen
 • wie es ihnen geht hoe het met hen gaat
 • Wie geht es Ihnen / dir? Hoe gaat et met u / je?
 • mir/mich me (unbetont) mij (betont)
 • Patient(in) de patient
 • Frau vrouw
 • Tourist(in) de tourist (e)
 • Freund de vriend
 • zueinander bij elkaar
 • heute vandaag
 • Ferien de vakatie
 • arbeiten   werken Ik werk je werkt zij werken  
 • Glück haben boffen
 • Wetter het weer
 • Was sagts du? Wat zeg je?
 • sagen zeggen   Ik zeg je zegt zij zegen  
 • meinen bedoellen   Ik bedoel je bedoelt zij bedoelen  
 • ihr/euch jullie
 • schön/toll lekker
 • Niederländisch het Nederlands
 • bisschen beetje
 • meine Tochter mijn dochter
 • in der Nähe in de buurt
 • dürfen mogen Ik mag je/u mag  hij ze/zij het mag wij/jullie/zij mogen
 • unser(e) onze
 • nun, ach nou
 • machen maken Ik maak je/u maakt hij ze/zij het maakt wij/jullie/zij maken
 • Spanisch het Spaans
 • lernen leren Ik leer je/u leert hij ze/zij het leert wij/jullie/zij leren
 • Danke schön Dank u wel
 • versuchen proberen Ik probeer je/u probeert hij ze/zij het wij/jullie/zij proberen
 • Wer ist das? Wie is dat?
 • der/die/dasselbe dezelfde
 • Unterricht les