Niederländisch (Fach) / Niederländisch Lektion 2 (Lektion)

In dieser Lektion befinden sich 161 Karteikarten

Taal vitaal lektion 2

Diese Lektion wurde von Klaudia89 erstellt.

Lektion lernen

 • Wie geht es? / Wie geht's? Hoe gaat het?
 • Antwort het antwoord
 • dir/ dich jou
 • folgende volgende
 • gut, richtig goed
 • Reihenfolge de volgorde
 • positiv positief
 • Es geht (schon). Het gaat wel.
 • negativ negatief
 • hervorragend uitstekend
 • fantastisch fantastisch
 • nicht so gut niet zo goed
 • prima prima
 • total (=sehr) gut hartstikke goed
 • schlecht slecht
 • Oh, gut. O, best.
 • Person de persoon
 • gehen Sie durch das Klassenzimmer loop door de klas
 • gehen, laufen lopen
 • sie / ihnen hen
 • wie es Ihnen geht hoe het met hen gaat
 • Wie geht es Ihnen/dir? Hoe gaat het met u/je?
 • mir/mich mij
 • Patient(in) de patiënt(e)
 • Frau de vrouw
 • Tourist(in) de toerist(e)
 • Freund de vriend
 • zueinander tegen elkaar
 • heute vandaag
 • Ferien, Urlaub de vakantie
 • arbeiten (arbeite) werken (werk)
 • Glück haben boffen geluk hebben
 • Wetter het weer
 • pardon pardon
 • Was sagst du? Wat zeg je?
 • sagen zeggen
 • meinen (meine) bedoelen (bedoel)
 • ihr/euch jullie
 • (hier:) schön lekker
 • unser(e) onze
 • Willkommen in der Abteilung. Welkom op de afdeling.
 • Danke schön. Dank je wel.
 • (hier:) nun, ach nou
 • darf ich Sie (mal) vorstellen mag ik u even voorstellen?
 • sprechen (spreche) spreken (spreekt)
 • Niederländisch het Nederlands
 • bisschen beetje
 • meine Tochter mijn dochter
 • in der Nähe/Gegend in de buurt
 • dürfen (darf) mogen (mag)