Polnisch (Fach) / Polnisch (Lektion)

In dieser Lektion befinden sich 218 Karteikarten

Vokabeln aus meinem Polnischkurs für Anfänger

Diese Lektion wurde von Myszko erstellt.

Lektion lernen

 • nicht, nein nie
 • kein, keine, kein źaden, źadna, źadne
 • Ich habe Zeit. Mam czas.
 • Ich habe keine Zeit. Nie mam czasu.
 • lesen czytać  
 • nähen szyć
 • schwimmen pływać
 • Kannst du lesen? Czy umiesz czytać?
 • Ja, ich kann lesen. Tak, umiem czytać.
 • auf chinesisch po chińsku
 • springen skakać
 • sprechen rozmawiać
 • Bist du hungrig? Czy jesteś głodna/głodny?
 • essen jeść
 • manchmal czasami
 • lernen uczyć
 • hell jasny
 • dunkel ciemny
 • Wein vino
 • Tannenbaum choinka
 • Welche Farbe haben deine Augen? Jakiego koloru masz oczy?
 • Welcher? Welche? Welches? Jaki? Jaka? Jakie?
 • Adjektiv przymiotnik
 • klein mały
 • teuer drogi
 • kolory Farben
 • blau niebieski
 • hellblau jasnoniebieski
 • rot czerwony
 • dunkelrot ciemoczerwony
 • grün zielony
 • purpur purpurowy
 • türkis turkusowy
 • violett fioletowy
 • weiß biały
 • schwarz czarny
 • gelb źołtny
 • rosa, pink rózowy
 • braun brązowy
 • grau szary
 • orange pomarańczowy
 • himmelblau błękitny
 • dunkelblau granatowy
 • silber srebrny
 • gold złoty
 • Wie heißt du? Jak się nazywasz?
 • Ich heiße ... Nazywam się....
 • Wo wohnst du ? Gdzie mieskasz?
 • Ich wohne in ... Mieszkam w ....
 • in Deutschland w Niemczech