Polnisch (Fach) / Razem - Lektion 01 (Lektion)

In dieser Lektion befinden sich 143 Karteikarten

Vokabeln aus dem Lehrbuch "Razem" Polnisch A1/A2 Klett Verlag 1. Auflage ISBN: 978-3-12-528840-9

Diese Lektion wurde von ropa erstellt.

Lektion lernen

 • historia, -ie Geschichte
 • dialog, -i Dialog
 • unia, -ie Union, Bündnis
 • prezydent, prezydenci Prasident, Staatsprasident
 • wyjątek, wyjątki Ausnahme
 • język, -i Sprache, Zunge
 • spółgłoska, -i Konsonant
 • technika, -i Technik
 • czekolada, -y Schokolade
 • pieniądze Geld
 • dżem, -y Marmelade
 • szpital, -e Krankenhaus
 • rzeczownik, -i Substantiv
 • reżyser, reżyserzy Regisseur
 • ćwiczenie, -ia Übung
 • cisza Stille
 • niedźwiedź, niedźwiedzie Bär
 • dzień, dni Tag
 • rzeźba, -y Skulptur
 • ziemia Erde
 • produkcja Produktion
 • gimnastyka Gymnastik
 • fakt, -y Fakt
 • kontekst, -y Kontext
 • eksperyment, -y Experiment
 • frustracja Frustration
 • polityczna politisch
 • sytuacja, -e Situation
 • socjalny sozial
 • protest, -y Protest
 • strajk, -i Streik
 • fabryka, -i Fabrik
 • centralny zentral
 • organizator, organizatorzy Organisator
 • elektromonter, elektromonterzy Elektromonteur
 • polski polnisch
 • rewolucja, -e Revolution
 • demokratyczny demokratisch
 • totalitaryzm Totalitarismus
 • suwerenność Souveränität
 • komunistyczny kommunistisch
 • system, -y System
 • reintegracja, -e Reintegration
 • bilans, -e Bilanz
 • transformacja, -e Transformation
 • pozytywny positiv
 • bariera, -y Barriere
 • inwestycja, -e lnvestition
 • eksport Export
 • import Import